Systemisch Coaching

voor zorg professionals

Dacelo Coaching maakt processen inzichtelijk

Soms lopen teams en organisaties vast. Door botsende individuen, vastgeroeste patronen of het ontbreken van de juiste aansturing binnen de organisatie. Een team dat niet goed samenwerkt of niet communiceert is funest voor een organisatie en de werkprocessen. Aanpakken dus! Dacelo faciliteert zorgorganisaties hierin door open en eerlijk het gesprek met elkaar aan te gaan en uit te zoomen naar het volledige systeem.

Systemisch coachen voor teams

Vanuit het systeem van de organisatie en de bijbehorende verwachtingen maken we keuzes en voeren we taken uit. Daarnaast heeft ieder individu een eigen manier van handelen, ontstaan door ervaring, opleiding, opvoeding en ontwikkeling. Deze combinatie maakt een team en haar teamleden uniek. Maar hoe verhoudt zich dit tot een functioneel samenwerkend team? Hoe verhoudt de interactie zich tot de inhoud en hoe kan iedereen eigen kwaliteiten inzetten zodat het gewenste organisatiedoel wel wordt bereikt?

Door middel van systemisch coaching worden teams begeleid om vanuit professionaliteit invloed uit te oefenen op het geheel. De kracht van de verbinding wordt uitgelicht, onderliggende vaste patronen worden onderzocht en zichtbaar gemaakt en er wordt gekeken naar hoe je elkaar als team kunt versterken. Zo ontstaat inzicht en ruimte om de zaken eens anders te bekijken.

Systemisch coachen door Dacelo

Afhankelijk van het vraagstuk kunnen verschillende methodes, of een combinatie, worden ingezet tijdens het systemisch coachtraject. Er wordt gekeken naar wat het team nodig heeft en daar wordt de beste methode(s) op afgestemd. Dat kan dus een van onderstaande methodes zijn of een andere vorm voor het beste resultaat.

Deep Democracy

Teams worden begeleid om met elkaar écht en goed in gesprek te gaan, waarbij ook wordt benoemd wat vaak niet wordt uitgesproken. Met de Deep Democracy-methode wordt gezocht naar waarom een team niet functioneert zoals gewenst. Wat zorgt ervoor dat genomen groepsbesluiten toch niet worden uitgevoerd of dat afspraken niet worden nagekomen? Hoe staat het met botsende meningen, onuitgesproken standpunten en teams die anders doelgericht denken dan de organisatie? Door het gesprek te voeren over waar het écht over moet gaan en wat onder de oppervlakte schuilgaat, duiken we diep in de kern van het team.

De Schaal van Samenwerking

Deze methode geeft heel praktisch inzicht in hoe een team functioneert. Hoe verloopt de samenwerking, waar op de schaal bevindt het team zich en wat zou de meest bevorderende nieuwe stap zijn? De Schaal van Samenwerking geeft een routekaart en inzicht hoe teamleden als individu en als geheel samenwerken. Daarbij worden praktische handvatten gedeeld om een nieuwe stap richting een effectievere samenwerking te zetten.

Begeleiden van (zelf)organisatie

Dacelo benadert vraagstukken binnen een zorgorganisatie met een systemische blik. Teams worden uitgedaagd om vanuit het systeem -het geheel van de organisatie- de samenwerking te onderzoeken. Wat is de taakverdeling en kijken we allemaal op dezelfde manier naar de uitvoering van een taak? Hoe werk je hierin het beste samen en hoe verhouden de verschillende rollen zich tot elkaar? Vraagstukken die bepalend zijn om een gezamenlijk doel te bereiken en te behouden.

Goed functioneren zonder leidinggevende laag is namelijk een uitdaging en gaat zeker niet vanzelfsprekend. Door de onderliggende vragen en aannames binnen een team inzichtelijk te maken leren teamleden om meer verbinding met elkaar en hun doelen te vinden en daardoor de samenwerking te verbeteren. De teambegeleiding door Dacelo richt zich op Inhoud, Relatie en Focus. Door binnen deze thema’s gezamenlijke uitgangspunten te bepalen wordt de zelforganisatie, ofwel samenwerking, efficiënter en functioneler.

Teamcoaching op maat

Is jouw teamsituatie niet zo makkelijk te labelen? Coaching van Dacelo kan in allerlei vormen. Van een sparringsessie waarbij inzichten worden gedeeld tot aan opstellingen en teamanalyses; Dacelo denkt mee in de oplossing op maat voor jouw team.

Samenwerkende (zelf)organisatie met Dacelo

Systemisch coaching maakt de onbewuste bewegingen en patronen van teams en teamleden zichtbaar. We kijken met elkaar naar wat ervoor heeft gezorgd dat bepaalde handelingen of werkwijzen veilig en vertrouwd zijn geworden. Door dit te onderzoeken, te erkennen en vervolgens naar passende alternatieven te zoeken, ontstaat inzicht en ruimte. Ruimte voor begrip en verbetering. Vaste individuele gebruiken kunnen worden omarmd en als krachtbron worden ingezet, omdat er door openheid begrip is ontstaan binnen een team.

Dacelo werkt hiervoor vanuit het systemische ordeningsprincipe. Hebben jij én de organisatie op dit moment de juiste uitgangspunten voor de gewenste doelen, kan er toekomstbestendig worden samengewerkt of komen er individuele of organisatorische transformaties aan, waardoor veranderingen in de samenwerking gaan komen? Als ieders vertrekpunten voor de samenwerking duidelijk zijn, kan een krachtig functionerend team ontstaan met ieders individuele en uiteenlopende persoonlijkheden en groepsrollen. Want als je inzicht hebt in je eigen bewegingen, dan heb je invloed op de groep. Zo kan het team zich als één geheel gaan bewegen en met elkaar gaan samenwerken. Daar gaan we samen aan werken!

Telefoon

+31(0)6 – 38 926 365

E-mail

Stuur een bericht