Systemisch Coaching

voor zorg professionals

Dacelo Coaching helpt zorgteams processen inzichtelijk te maken

Soms lopen teams vast binnen een organisatie. Door botsende individuen, vastgeroeste patronen of het ontbreken van de juiste aansturing binnen de organisatie. Een team dat niet goed samenwerkt of communiceert is funest voor een organisatie en de werkprocessen. Aanpakken dus! Dacelo faciliteert zorgorganisaties hierin door open en eerlijk het gesprek met elkaar aan te gaan en uit te zoomen naar het volledige systeem: het team.

Inhoud:

5

Systtemisch coachen voor teams

5

Systemisch coachen door Dacelo

5

Begeleiden van (zelf) organisaties

5

Deep Democracy

5

De Schaal van Samenwerking

5

Teamcoaching op maat

Systemisch coachen voor teams

Vanuit het systeem van de organisatie en de bijbehorende verwachtingen maken we keuzes en voeren we taken uit. Daarnaast heeft ieder individu een eigen manier van handelen, ontstaan door ervaring, opleiding, opvoeding en ontwikkeling. Deze combinatie maakt een team en haar teamleden uniek. Maar hoe verhoudt zich dit tot een functioneel samenwerkend team? Hoe verhoudt de interactie zich tot de inhoud en hoe kan iedereen eigen kwaliteiten inzetten zodat het gewenste organisatiedoel wel wordt bereikt?

Door middel van systemisch coaching worden teams begeleid om vanuit professionaliteit invloed uit te oefenen op het geheel. De kracht van de verbinding wordt uitgelicht, de organisatie wordt hierbij betrokken en er wordt gekeken naar hoe je elkaar als team kunt versterken. Zo ontstaat inzicht en ruimte om de zaken eens anders te bekijken.

Systemisch coachen door Dacelo

Afhankelijk van het vraagstuk kunnen verschillende methodes, of een combinatie, worden ingezet tijdens het systemisch coachtraject. Er wordt gekeken naar wat het team nodig heeft en daar wordt de beste methode(s) op afgestemd. Dat kan dus een van onderstaande methodes zijn of een andere vorm voor het beste resultaat.

Begeleiden van (zelf)organisaties

Dacelo benadert vraagstukken binnen een zorgorganisatie met een systemische blik. Teams worden hierbij begeleid om (zelf)organiserend te leren samenwerken. Goed functioneren zonder leidinggevende tussenlaag kan namelijk best een uitdaging zijn. Door het systemisch coachen van zorgteams wordt inzichtelijk gemaakt wat het team al aan krachten heeft en wat nog mist, welke invloeden er zijn op het dagelijks functioneren en welke patronen doorbroken of geaccepteerd mogen worden. De teambegeleiding door Dacelo richt zich op Inhoud, Relatie en Focus. Door binnen deze thema’s gezamenlijke uitgangspunten te bepalen wordt de zelforganisatie efficiënter en functioneler.

Deep Democracy

Aan de hand van deze methode wordt gezocht naar waarom een team functioneert zoals het dat doet. Wat zijn zaken die een organisatie als ineffectief ziet bij het team, wat zijn de teamkrachten en -uitdagingen en hoe kunnen krachten worden ingezet om tot een vorm van besluitvorming te komen waar het team achter staat? Kortom, we duiken diep in de kern van het team!

De Schaal van Samenwerking

Deze methode geeft inzicht in het individu binnen het team. Hoe functioneren de verschillende werelden en belevingen met elkaar binnen de bedrijfscultuur van de organisatie? De Schaal van Samenwerking geeft inzicht en handvatten om inzichtelijk te maken wat nodig is voor een betere samenwerking en biedt veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Teamcoaching op maat

Is jouw teamsituatie niet zo makkelijk te labelen? Coaching van Dacelo kan in allerlei vormen. Van een sparringsessie waarbij inzichten worden gedeeld tot aan opstellingen en teamanalyses; Dacelo denkt mee in de oplossing op maat voor jouw team.

Samenwerkende (zelf)organisatie met Dacelo

Systemisch coaching maakt de onbewuste bewegingen en patronen van teams en teamleden zichtbaar. We kijken met elkaar naar wat ervoor heeft gezorgd dat bepaalde handelingen of werkwijzen veilig en vertrouwd zijn geworden. Door dit te onderzoeken, te erkennen en vervolgens naar passende alternatieven te zoeken, ontstaat inzicht en ruimte. Ruimte voor begrip en verbetering. Vaste individuele gebruiken kunnen worden omarmd en als krachtbron worden ingezet, omdat er door openheid begrip is ontstaan binnen een team.

Dacelo werkt hiervoor vanuit het systemische ordeningsprincipe, waarbij er een balans is in geven en nemen, alles en iedereen recht heeft op een plek en alle plekken een rangorde hebben. Met deze uitgangspunten kan een krachtig functionerend team ontstaan met ieders individuele en uiteenlopende persoonlijkheden en groepsrollen. Want als je inzicht hebt in je eigen bewegingen, dan heb je invloed op de groep. Zo kan het team zich als één geheel gaan bewegen en met elkaar gaan samenwerken. Daar gaan we samen aan werken!

Postadres

Everdingen

Telefoon

+31(0)6 – 38 926 365

E-mail

Stuur een bericht